Ανακοίνωση για αλλαγές στα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων_Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 7ου και Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προβλήματα Χωρικού Σχεδιασμού 9ου εξ. ακαδ. έτους 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής μας, οι παρακάτω αλλαγές  στη διδασκαλία των μαθημάτων χειμερινών εξαμήνων ακαδ. έτους 2023-2024, ως εξής: 

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

7ο

Δευτέρα

Τρίτη

8.45-10.30 Αιθ. Α001

8.45-10.30  Β2

Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προβλήματα Χωρικού Σχεδιασμού

9ο

Παρασκευή

12.45-16.45

Αιθ. Α004

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΑΤΜ-ΜΓ