Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος επαναλ. περιόδου 2016-2017 του 9ου εξαμήνου "Τεχνικά Έργα Υποδομής"

Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης μαθήματος επαναλ. περιόδου 2016-2017 του 9ου εξαμήνου "Τεχνικά Έργα Υποδομής"