Ανακοίνωση αλλαγής ώρας εξέτασης μαθήματος "Φυσική ΙΙ" του 3ου για Πέμτπη 15/9/2016

Ανακοίνωση αλλαγής ώρας εξέτασης μαθήματος "Φυσική ΙΙ" του 3ου για Πέμπτη 15/9/2016