Ανακοίνωση για τις Εγγραφές των Πρωτοετών της Σχολής για το ακαδ. έτος 2016-2017

Ανακοίνωση για τις Εγγραφές των Πρωτοετών της Σχολής, για το ακαδ. έτος 2016-2017  Εδώ

Σημείωση: Η έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, έχει ορισθεί για την Δευτέρα 03/10/2016. Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε απο το αναρτημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Σχολής, για τις ώρες και τις αίθουσες διδασκαλίας.