Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθημάτων "Γεωδαισία IV" και "Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση" ακαδ. έτος 2016-2017

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθημάτων "Γεωδαισία IV" και "Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση" ακαδ. έτος 2016-2017