Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αναπλήρωση μαθήματος "Γεωδαισία V" του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019την Πέμτττη 30/5/2019 22 Μαΐου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνιου 2019 22 Μαΐου 2019
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΓΙΑ ΤΗ ΠΕ 16/05/2019 14 Μαΐου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΤΗ ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018-2019 ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 23 Απριλίου 2019
Ανακοίνωση Αλλαγής Αίθουσας μαθήματος του 6ου εξαμ. "Φωτογραμμετρία ΙΙ (Αναλ. Φωτογρ.)", ακαδ. έτους 2018-2019 09 Απριλίου 2019
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 13 Μαρτίου 2019
Αναπλήρωση μαθήματος "Θεματική Χαρτογραφία" 6ου εξαμήνου την Παρασκευή 15/3/2019 07 Μαρτίου 2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναβολή μαθήματος "Χαρτογραφία Ι" 2ου εξαμήνου. Από Δευτέρα 11/3/2019 θα μεταφερθεί την Τετάρτη 13/3/2019 04 Μαρτίου 2019
Αναβολή μαθήματος "Χαρτογραφία Ι" την Δευτέρα 11/3/2019 01 Μαρτίου 2019
2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 28 Φεβρουαρίου 2019