Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Αναβολή μαθήματος 2ου εξαμ., για Τρίτη 23/05/2017 22/05/2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Φωτοερμηνεια Τηλεπισκόπηση" του 4ου εξ. Πέμπτη 25/5/2017 19/05/2017
Ανακοίνωση για την δήλωση μαθημάτων Χ.Ε. για την έκτακτη διπλή εξεταστική Ιουνίου 2016-2017 16/05/2017
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 16/05/2017
Ανακοίνωση για το μάθημα "Αγγλική Γλώσσα" 4ου, για την Παρασκευή 12/05/2017 11/05/2017
Αναπληρώσεις μαθήματος "Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)" 2ου εξαμ., για Παρασκευή 12/05/2017 και 19/05/2017 03/05/2017
Αναπληρώσεις μαθήματος "Φωτοερμηνείας-Τηλεπισκόπησης" 4ου εξαμ., για Πέμπτη 11/05/2017 και 18/05/2017 02/05/2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Ανοιχτοί αγωγοί και υδραυλικές κατασκευές" του 8ου εξαμήνου για Τετάρτη 3/5/2017 28/04/2017
Ενημέρωση για το Σεμινάριο της Τεχικής Υδρολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 29/3/2017 07/04/2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Θεματική Χαρτογραφία" του 6ου εξαμήνου στις 26/4 & 3/5 07/04/2017