Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση αλλαγής στην εξέταση των μαθημάτων "Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον" 1ου εξαμ. και "Διαφορική Γεωμετρία" 3ου εξαμ. 25 Ιανουαρίου 2017
Ανακοίνωση για την έκτακτη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2016-2017 20 Ιανουαρίου 2017
ΠρόσκλησηΣτρατεύσιμων Κλάσης 2020 (Γεννηθέντων το έτος 1999) για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) 16 Ιανουαρίου 2017
Αναπλήρωση 1ου Τμήματος μαθήματος "Γεωγραφία και Ανάλυση του Χωρου" 5ου εξαμήνου την Πέμπτη 19/1/2017 11 Ιανουαρίου 2017
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΡΩΣΕΙΣ Ι 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 10 Ιανουαρίου 2017
Αναπληρωση μαθήματος του 5ου εξαμήνου "Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων - Οικονομικά Στοιχεία" 17/01/2017 02 Ιανουαρίου 2017
Αναπλήρωση μαθήματος "Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων" του 9ου εξαμήνου στις 9 & 16/01/2017 23 Δεκεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος 7ου εξαμήνου "Υδρολογία Υπόγειων Νερών" στις 19/12/2016 16 Δεκεμβρίου 2016
Αναπλήρωση μαθήματος "Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων – Οικονομικά Στοιχεία" 5ου εξαμήνου Τρ. 13-12-2016 09 Δεκεμβρίου 2016
Αναπληρωση μαθήματος 7ου εξαμήνου "Οδοποιία ΙΙ στις 20/12/2016 08 Δεκεμβρίου 2016