Εργαστήρια Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Γεωγραφίας
Δ/ντρια: Καθηγήτρια Α. Στρατηγέα

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Δ/ντρια: Καθηγήτρια Μ. Παπαδοπούλου