Αντικείμενο Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

Το αντικείμενο του Τομέα είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός έργων της υπαίθρου που συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνιστώσες τους με στόχο τη βιωσιμότητα.

Ο τομέας έχει δύο εμβαθύνσεις: