Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις στην Γνωστική Περιοχή του Κτηματολογίου

Εφη Δημοπούλου, Καθηγήτρια ΣΑΤΜ                        Δημοσιεύσεις

Χρυσή Πότσιου, Καθηγήτρια ΣΑΤΜ                           Δημοσιεύσεις

Αναστάσιος Λαμπρόπουλος, Μέλος ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ      Δημοσιεύσεις