Σκοπός και Αντικείμενο του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου

Κύριο αντικείμενο του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής ΑΤΜ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πεδία των γεωδαιτικών και δορυφορικών μεθόδων και τεχνολογιών καθώς και των εφαρμογών τους.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους το Εργαστήριο:

 

Άλλες σελίδες ΚΔΔ