Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας

Το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας (http://digiphotolab.survey.ntua.gr/?page_id=2291&lang=el) της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΘνικού Μετσοβιου Πολυτεχνείου  ιδρύθηκε το 1962 και έχει σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Eξυπηρετεί τους επιστημονικούς τομείς της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών, καθώς και το Κτηματολόγιο και τη Διοίκηση Γης.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 4 μέλη Διδακτικού Προσωπικού και 3 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, ενώ δραστηριοποιούνται και ερευνητές, αλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Όλα τα μέλη είναι επιστημονικά καταξιωμένα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών, έχοντας υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολύχρονη εμπειρία σε επιστημονικές περιοχές της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών, που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.

Το εργαστήριο παρέχει 2 Υποχρεωτικά και 4 μαθήματα επιλογής, σε προπτυχιακό επίπεδο, στη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών και, παράλληλα, συμμετέχει σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα, με σειρά μαθημάτων και διαλέξεων.

Η γενικότερη φιλοσοφία του ερευνητικού έργου, που εκπονείται στο Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας, είναι να παράγει νέα γνώση, να εκπαιδεύει και να στηρίζει νέους ερευνητές, στα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα της Φωτογραμμετρίας και της Όρασης Υπολογιστών, μέσω της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου εστιάζονται: