Μητρώα Σχολής

 

Η επικαιροποίηση του μητρώου των εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών έγινε στην 14η Συνεδρίαση της Συγκλήτου Ε.Μ.Π. 09/11/2020.

Μητρώο εσωτερικών μελών

Μητρώο εξωτερικών μελών