Συνεδριάσεις - Αποφάσεις Γ.Σ. 2019

17/01/2019 1η Συνεδρίαση Γ.Σ.

22/01/2019 2η  Κοινή Συνεδρίαση Ε.Σ.& Γ.Σ.

28/01/2019 3η  Κοινή Συνεδρίαση Ε.Σ.& Γ.Σ.

13/02/2019 4η Κοινή Συνεδρίαση Ε.Σ.& Γ.Σ.

14/02/2019 5η Συνεδρίαση Γ.Σ.

14/03/2019 6η Συνεδρίαση Γ.Σ.

04/04/2019 7η Συνεδρίαση Γ.Σ.

18/04/2019 8η Συνεδρίαση Γ.Σ.

09/05/2019 9η Συνεδρίαση Γ.Σ.

30/05/2019 10η Συνεδρίαση Γ.Σ. & Ανοιχτή Συνέλευση ΣΑΤΜ

11/07/2019 11η Συνεδρίαση Γ.Σ.

24/07/2019 12η Συνεδρίαση Γ.Σ.

19/09/2019 13η Συνεδρίαση Γ.Σ.

10/10/2019 14η Συνεδρίαση Γ.Σ.

31/10/2019 15η Συνεδρίαση Γ.Σ.

07/11/2019 16η Συνεδρίαση Γ.Σ.

28/11/2019 17η Συνεδρίαση Γ.Σ. ακυρώθηκε λόγω κατάληψης

18/12/2019 17η Συνεδρίαση Γ.Σ.

20/12/2019 3η 18η  Κοινή Συνεδρίαση Ε.Σ.& Γ.Σ.