Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΣΑΤΜ

Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 210 772 2761, 2781

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 210 772 2690

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 15780