ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Υπουργική απόφαση 208474/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ 3616/τΒ/31-12-2014)

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Σχολών

Αντικείμενο του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στο πεδίο "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΕΜΠ στην επιστημονική περιοχή «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στις κατευθύνσεις:

Ι. Περιβάλλον και Ανάπτυξη 

II. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της 2ης κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".