Faculty Elections

There are no translations available.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», Ν.4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», την κανονιστική εγκύκλιο ΦΕΚ 2791/15-10-2012, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24954/5-11-2012 έγγραφο του Πρύτανη ΕΜΠ «Διευκρινήσεις επί της αριθμ. Αποφ. 13 Θέμα 3ο/2012 της Συγκλήτου του ΕΜΠ Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών όλων των βαθμίδων έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ΕΜΠ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2701/15-10-2012 Τ.Β’» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4217/20-02-2013 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η εκλογή, μονιμοποίηση ή εξέλιξη μέλους ΔΕΠ ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

 • ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4076/2012)
 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (1η φορά)
 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (2η φορά)
  προθεσμία υποβολής αιτήσεων 60 ημέρες.
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΩΝ
  άρθρο 19 παρ. 3 του Ν.4009/2011 και το 665/29-03-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ «Επιλογή εκλεκτόρων για εκλογή ή εξέλιξη μελών ΔΕΠ από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της ΑΔΙΠ».
  Καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο.
 • ΟΡΙΣΜΟΣ 7ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (άρθρο 19 παρ 1,2,3 του Ν.4009/2011)
  πρέπει να γίνει σε 30 ημέρες από τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
 • 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Α: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  2 ορίζονται από την επιτροπή και 2 ορίζονται από εκείνους που υποδεικνύει ο υποψήφιος. (άρθρο 19, παρ. 4 του Ν.4009/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013).
  Πρέπει να γίνει σε 15 ημέρες από  τον ορισμό της επιτροπής αξιολόγησης (Ε.Α.).
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
  πρέπει να γίνει σε 60 ημέρες και όχι νωρίτερα από 20 ημέρες.
 • 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Α: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ-ΕΞΕΛΙΞΗΣ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.
  πρέπει να γίνει σε 30 ημέρες από τον ορισμό των αξιολογητών
  Στο διάστημα των 30 ημερών από τον ορισμό των αξιολογητών έως τη πραγματοποίηση της 2ης συνεδρίασης πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες με τους εξής χρονικούς περιορισμούς:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Α.
πρέπει να γίνει 15 ημέρες πριν την εκλογή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Α.
πρέπει να γίνει 8 ημέρες πριν την εκλογή.