Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ
 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  (περίοδος Σεπτεμβρίου 2020)

  Σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018) και την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 23.07.2020), καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

  Τομέας Τοπογραφίας

  • Τεχνικές Ανάλυσης Σήματος σε Παλιρροϊκά Δεδομένα
  • Βιομηχανική Γεωδαισία, με Έμφαση στη Χρήση Γεωδαιτικών Μεθόδων για την Αποκατάσταση Έργων Ζωγραφικής
  • Δορυφορική Αλτιμετρία
  • Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας και Οπτικοποίηση Γεωδεδομένων
  • Δεδομένα Παρατήρησης Γης και Μέθοδοι Ανάλυσης στην Ανάπτυξη Επιδημιολογικών Μοντέλων
  • Τεχνικές Ανάλυσης/Επεξεργασίας Εικόνων/Βίντεο με Μηχανική Μάθηση
  • Τεχνικές Ανάλυσης Σήματος για Εφαρμογές Μηχανικών

   Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

  • Χωρικός Σχεδιασμός και Τουριστική Ανάπτυξη

  Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων με Έμφαση στις Καινοτόμες Υπηρεσίες Ταξί

  Οι αιτήσεις θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα: α) τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, β) τον προτεινόμενο επιβλέποντα, γ) την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στο έντυπο της σχετικής αίτησης.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (δείτε εδώ) και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 1.09.2020  έως και  15.09.2020

  Οι ενδιαφερόμενοι μετά τη λήξη των αιτήσεων θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή του Τομέα στον οποίο απευθύνεται η αίτησή τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2107722781 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

   

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Καθηγητής ΕΜΠ

 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Καλούνται, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής, να καταθέσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018), από την Τρίτη 1.09.2020 έως και την Παρασκευή 11.09.2020, στη Γραμματεία της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr.

  Η αίτηση εγγραφής (δείτε εδώ) θα συνοδεύεται από την Ετήσια Έκθεση Προόδου της Τ.Σ.Ε.  για τη Διδακτορική Διατριβή.

   Αθήνα, 31.07.2020

  Από τη Γραμματεία της Σ.Α.Τ.Μ.

 3. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

  Ανακοινώνεται ότι, οι ετήσιες παρουσιάσεις προόδου των υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ θα γίνουν εξ αποστάσεως το διάστημα 6-8 Ιουλίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams.
  Ο κωδικός εισόδου στην ομάδα παρουσιάσεων του Microsoft Teams είναι: mykajc8
  link:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a358675f38a144d678883208a4d1556b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2f78655-c49f-4768-9164-5b90b14de755&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40  
  Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Τομέα Τοπογραφίας (harakar@survey.ntua.gr).

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΔ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  Ανακοινώνεται ότι, οι ετήσιες παρουσιάσεις προόδου των υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ θα γίνουν εξ αποστάσεως την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams.
  O κωδικός εισόδου στην ομάδα παρουσιάσεων είναι  : gx1syw7
  link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac3be44c790224cc7acb87547c9174a88%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fa3cc94-39eb-4cef-b07a-08e23bb9bc4e&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΔ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (4η ανάρτηση)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΔ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (3η ανάρτηση)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΔ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (2η ανάρτηση)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΔ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (1η ανάρτηση)

  ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Ανακοινώνεται ότι, οι ετήσιες παρουσιάσεις προόδου των υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΑΤΜ θα γίνουν εξ αποστάσεως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams.
  Ο κωδικός εισόδου στην ομάδα στην ομάδα παρουσιάσεωντου Microsoft Teams είναι: ydx9j05
  link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb45e9401aba48b28d55832269be4d63%40thread.tacv2/conversations?groupId=ff71a2a0-b84c-4f8a-8d86-2adf21cfaa76&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40
  Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης (pkotsi@survey.ntua.gr).

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΔ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   

 4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δρ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/07/2020   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ