Department of Topography Personnel

DIRECTOR: Chryssy Potsiou, Professor

TEACHING STAFF
Professors: Α. Georgopoulos, V. Gikas, E. Dimopoulou, C. Ioannidis, M. Kavouras, V. Karathanassi, B. Nakos, G. Pantazis, C. Potsiou, M. Tsakiri
Associate Professors: V. Veskoukis, A. Doulamis, N. Doulamis, Κ. Κarantzalos
Assistant Professors: O. Arambatzi, M. Kokla, P. Milas, G. Panou, M. Pateraki
Lecturers: E. Telioni

SCIENTIFIC TEACHING STAFF
Scientific Associates: D. Pournaras

LABORATORY TEACHING STAFF
V. Andronis, K. Vamvoukakis, K. Vasili-Vasiliou, A. Zissopoulos, C. Iosifidis, I. Karabelas, P. Kolokoussis, Α. Karamanou, Α. Labropoulos, Α. Marinou, A. Bithas, G. Panopoulos, A. Papagianni, Μ. Pigaki, A. Skopeliti, S. Soile, S. Tapinaki, Ε. Τomai, D. Tsini, D. Τsinis, A. Tsoutsoura, R. Chliverou

LABORATORY TECHNICAL STAFF
I. Galanis, A. Geronteli, V. Zacharis, V. Massinas, E. Michaelidou, M. Bezerianou, G. Piniotis, Κ. Raptakis, Α. Sioulis, L. Stamou, Ν. Tzelepis

ADMINISTRATIVE STAFF
H. Karydi, D. Koutrelakos

PhD CANDIDATES
Morabito D., Nsubuga S., Adam A., Anagnostou E., Anastopoulou N., Andronis B., Apostolopoulos K., Aroni E.-N., Aygerikos-Samonas G.-A., Bathiotis G., Baiopoulos A., Bitoratos A., Garoufos G., Georgoulas I., Geli M., Zafeiropoulos X., Zaxaris E., Zaxaropoulou D., Zervakou A., Zisopoulos A., Ioannidou S., Iosifidis X., Kavvadas I., Kavouras I., Kakogeorgiou I., Kandilakis Z., Karakizi X., Karalopoulos A., Karamvasis K., Kaselimi M., Katikas L., Katsamenis I., Kikaki A., Kontarinis S., Kontogianni G., Kremezi M., Kristollari B., Konstantinou E.-N., Magkanaris K., Messinis S., Mitropoulos B., Mixailidou E., Mixantas A., Molivas X., Mourafetis G., Baglatzi A., Bakalos N., Bezes A., Blana N.-E., Bouba A., Boutsi A.-M., Brokou D., Misiris P., Papadaki A., Papadomanolaki M., Papadopoulos N., Papakiriakopoulos G., Papanikolaou X., Paraskevas M., Perakis X., Piniotis G., Rallis I., Raptakis K., Salas E., Sioulis A., Sitokonstantinou B., Statha F., Stathopoulou E.-K., Staurou X., Stratis P., Stentoumis X., Sikiotis S., Sotiriou P., Tzelepis N., Tzortzis I., Tita E., Tolidis K., Tselikis K., Tsiggenopoulos G., Tsiliakou E., Tsironis B., Tsoutsos M.-X., Filippakopoulou M., Flokos N., Floros G., Xarxaros X., Psalta A., Psaltis X., Psomas B.