Ηλεκτρονική καρτέλα σπουδαστή

Μέσω της ηλεκτρονικής καρτέλας δίνεται η δυνατότητα προβολής του ιστορικού των μαθημάτων στα οποία ο σπουδαστής έλαβε προβιβάσιμο βαθμό καθώς και εκείνων που δηλώθηκαν αλλά δεν εξετάστηκαν με επιτυχία.

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Καρτέλα