Συνεργασίες Σχολών ΕΜΠ με ξένα Πανεπιστήμια

Για όλες τις συνεργασίες ανά Σχολή του Ιδρύματος μας με πανεπιστήμια του εξωτερικού, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, δείτε το παρακάτω link:   

http://erasmus.ntua.gr/el/node/6

Σημείωση: Οι λίστες συνεργασιών ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα