Γενική Συνέλευση

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

1. Αργιαλάς Δημήτριος

10. Πανταζής Γεώργιος

2. Γεωργόπουλος Ανδρέας

11. Παπαδοπούλου Μαρία

3. Γκίκας Βασίλειος

12. Πότσιου Χρυσή

4. Δημοπούλου Ευτέρπη

13. Στρατηγέα Αναστασία

5. Ιωαννίδης Χαράλαμπος

14. Τσακίρη Μαρία

6. Κάβουρας Μαρίνος

15. Τσιχριντζής Βασίλειος

7. Καραθανάση Βασιλεία

16. Φωτής Γεώργιος

8. Μαντόγλου Αριστοτέλης

17. Ψαριανός Βασίλειος 

9. Νάκος Βύρων

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

18. Βεσκούκης Βασίλειος

22. Καράντζαλος Κωνσταντίνος

19. Γιακουμάκης Σπυρίδων

23. Καττής Μαρίνος

20. Δουλάμης Αναστάσιος

24. Ναλμπάντης Ιωάννης

21. Δουλάμης Νικόλαος

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

25. Άγα Ελένη

29. Μπακογιάννης Ευθύμιος

26. Αραμπατζή Ορθοδοξία

30. Πατεράκη Μαρία

27. Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος

31. Σπυροπούλου Ιωάννα

28. Μήλας Παρασκευάς

 

 ΛΕΚΤΟΡΕΣ 

32. Κόκλα Μαργαρίτα

33. Τελειώνη Ελισάβετ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΠ

34. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος

35. Στάμου Λήδα

 Παρίσταται η Γραμματέας Θεοφανή Κρεμιζή.