Γενική Συνέλευση

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
1. Αργιαλάς Δημήτριος 13. Πανταζής Γεώργιος
2. Βλαστός Αθανάσιος 14. Παπαδοπούλου Μαρία
3. Γεωργόπουλος Ανδρέας 15. Παραδείσης Δημήτριος
4. Γκίκας Βασίλειος 16. Πότσιου Χρυσή
5. Δεληκαράογλου Δημήτριος 17. Σταθάς Δημοσθένης
6. Δημοπούλου Ευτέρπη 18. Στρατηγέα Αναστασία
7. Ιωαννίδης Χαράλαμπος 19. Τσακίρη Μαρία
8. Κάβουρας Μαρίνος 20. Τσιχριντζής Βασίλειος
9. Καραθανάση Βασιλεία 21. Φωτής Γεώργιος
10. Κορακίτης Ρωμύλος 22. Ψαριανός Βασίλειος
11. Λάμπρου Ευαγγελία  
12. Μαντόγλου Αριστοτέλης  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
23. Βεσκούκης Βασίλειος 26. Καράντζαλος Κωνσταντίνος
24. Γιακουμάκης Σπυρίδων 27. Καττής Μαρίνος
25. Δουλάμης Νικόλαος 28. Σαγιάς Ιωάννης (μερ. απασχ.)
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
29. Άγα Ελένη 33. Μήλας Παρασκευάς
30. Αραμπατζή Ορθοδοξία 34. Ναλμπάντης Ιωάννης
31. Δουλάμης Αναστάσιος 35. Σπυροπούλου Ιωάννα
32. Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος
 ΛΕΚΤΟΡΕΣ 
36. Γεωργόπουλος Γεώργιος 38. Τελειώνη Ελισάβετ
37. Κόκλα Μαργαρίτα  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΠ
39. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος 40. Στάμου Λήδα

 Παρίσταται η Γραμματέας Θεοφανή Κρεμιζή.