Γενική Συνέλευση

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
1. Αργιαλάς Δημήτριος 12. Πανταζής Γεώργιος
2. Βλαστός Αθανάσιος 13. Παπαδοπούλου Μαρία
3. Γεωργόπουλος Ανδρέας 14. Παραδείσης Δημήτριος
4. Γκίκας Βασίλειος 15. Πότσιου Χρυσή
5. Δημοπούλου Ευτέρπη 16. Σαγιάς Ιωάννης (μερ. απασχ.)
6. Ιωαννίδης Χαράλαμπος 17. Σταθάς Δημοσθένης
7. Κάβουρας Μαρίνος 18. Στρατηγέα Αναστασία
8. Καραθανάση Βασιλεία 19. Τσακίρη Μαρία
9. Κορακίτης Ρωμύλος 20. Τσιχριντζής Βασίλειος
10. Μαντόγλου Αριστοτέλης 21. Φωτής Γεώργιος
11. Νάκος Βύρων 22. Ψαριανός Βασίλειος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
23. Βεσκούκης Βασίλειος 26. Καράντζαλος Κωνσταντίνος
24. Γιακουμάκης Σπυρίδων 27. Καττής Μαρίνος
25. Δουλάμης Νικόλαος 28. Ναλμπάντης Ιωάννης
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
29. Άγα Ελένη 33. Μήλας Παρασκευάς
30. Αραμπατζή Ορθοδοξία 34. Μπακογιάννης Ευθύμιος
31. Δουλάμης Αναστάσιος 35. Σπυροπούλου Ιωάννα
32. Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνος  
 ΛΕΚΤΟΡΕΣ 
36. Γεωργόπουλος Γεώργιος 38. Τελειώνη Ελισάβετ
37. Κόκλα Μαργαρίτα  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΠ
39. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος 40. Στάμου Λήδα

 Παρίσταται η Γραμματέας Θεοφανή Κρεμιζή.