Φυσιογνωμία της Σχολής

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030"

ΕΓΚΡΙΣΗ Γενικής Συνέλευσης Σχολής 30/05/2019: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030" 

ΑΝΟΙΧΤΗ Γενική Συνέλευση της Σχολής την Πέμπτη 30/05/2019, με θέμα συζήτησης το ΤΕΛΙΚΟ κείμενο "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030"   

Ημερομηνία κατάθεσης παρατηρήσεων, προτάσεων και σχολίων των μελών της ΣΑΤΜ,  έως την Πέμπτη 14/03/2019.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ(ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21/06/2018)

Ολοκλήρωση ΤΕΛΙΚΟΥ κειμένου "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030" της Σχολής, στις Συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Δευτέρα 25/02/2019 & την Πέμπτη 14/03/2019, κατά τις οποίες ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια που κατατέθηκαν από τα μέλη ΣΑΤΜ.

Εισήγηση "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ" κείμενο σε διαβούλευση 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ"

Υπενθυμίζεται ότι το κείμενο: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ" βρίσκεται σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, κατά τη συνεδρίασή της στις 18/10/2018:

Το κείμενο θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 30/11/2018.