Φυσιογνωμία της Σχολής

- Προγραμματίζεται ΑΝΟΙΧΤΗ Γενική Συνέλευση της Σχολής την Πέμπτη 30/05/2019, προκειμένου να συζητηθεί το ΤΕΛΙΚΟ κείμενο "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030" και εγκριθεί απο τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

- Οι παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια των μελών της ΣΑΤΜ, κατατέθηκαν έως την Πέμπτη 14/03/2019.

- το ΤΕΛΙΚΟ κείμενο "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030"της Σχολής, ολοκληρώθηκε κατά τις Συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Δευτέρα 25/02/2019 & την Πέμπτη 14/03/2019, κατά τις οποίες ενσωματώθηκαν οι παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια που κατατέθηκαν από τα μέλη ΣΑΤΜ.

 


ΤΕΛΙΚΟ κείμενο "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030"


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ(ΜΕΤΑ ΤΗΝ 21/06/2018)

 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ"

Υπενθυμίζεται ότι το κείμενο: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ" βρίσκεται σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, κατά τη συνεδρίασή της στις 18/10/2018:

- Το κείμενο θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 30/11/2018.


Εισήγηση "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ" κείμενο σε διαβούλευση