Συνεδριάσεις Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 04/02/2020
Πρόσκληση
ΠΕΜΠΤΗ 23/01/2020
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2019
Πρόσκληση

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/06/2019
Πρόσκληση

ΤΡΙΤΗ 11/06/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 23/05/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 18/04/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 07/03/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 28/02/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 21/02/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 31/01/2019
πρόσκληση: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΤΜ, κ. Α. Γεωργόπουλος καλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή, την Πέμπτη 31/1/2019 στις 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής κτήριο ΒΕΗ ισόγειο.
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 24/01/2019
πρόσκληση 
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 10/01/2019
πρόσκληση 
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018
πρόσκληση
πρακτικά