Συνεδριάσεις Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 07/03/2019
Πρόσκληση
ΠΕΜΠΤΗ 28/02/2019
Πρόσκληση
ΠΕΜΠΤΗ 21/02/2019
Πρόσκληση
ΠΕΜΠΤΗ 31/01/2019
πρόσκληση: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΤΜ, κ. Α. Γεωργόπουλος καλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή, την Πέμπτη 31/1/2019 στις 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής κτήριο ΒΕΗ ισόγειο.
πρακτικά
ΠΕΜΠΤΗ 24/01/2019
πρόσκληση 
πρακτικά
ΠΕΜΠΤΗ 10/01/2019
πρόσκληση 
πρακτικά
ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018
πρόσκληση
πρακτικά