Οδηγός Σπουδών - Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2020-2021

Οδηγός Σπουδών Ακαδ.Έτους 2020-2021

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2019-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2019-2020 (ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Χ.Ε.)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2019-2020

Οδηγός Σπουδών Ακαδ.Έτους 2019-2020

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2018-2019

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2018-2019


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2017-2018

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2017-2018


Οδηγοί σπουδών παλαιότερων ετών

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2016-2017

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2015-2016

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2014-2015

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

Τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2013-2014

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

Τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2012-2013

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2011-2012

Πρόγραμμα σπουδών Ακαδ. Έτους 2011-2012

Τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2011-2012

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2010-2011

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2009-2010

Οδηγός Σπουδών στα Αγγλικά Ακαδ. Έτους 2009-2010

 

Ρυθμίσεις φοιτητών που ακολουθούσαν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.