Προπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Μεταβολής
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2018-2019 21 Μαρτίου 2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναβολή μαθήματος "Χαρτογραφία Ι" 2ου εξαμήνου. Από Δευτέρα 11/3/2019 θα μεταφερθεί την Τετάρτη 13/3/2019 20 Μαρτίου 2019
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 13 Μαρτίου 2019
Αναπλήρωση μαθήματος "Θεματική Χαρτογραφία" 6ου εξαμήνου την Παρασκευή 15/3/2019 07 Μαρτίου 2019
2Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε.Ε. ΤΩΝ ΕΠΙ-ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2018-2019 - 16/01/2019 06 Μαρτίου 2019
2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 06 Μαρτίου 2019
Αλλαγή εξέτασης του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)" στην διπλή εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 04 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση αλλαγής του μαθήματος "Συστήματα Μεταφορών" του 6ου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα Ακαδ. Έτους 2018-2019 04 Μαρτίου 2019
Αναβολή μαθήματος 6ου εξαμήνου "Θεματική Χαρτογραφιά" για Δευτέρα 4/3/2019 04 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση αναβολής εξέτασης, στη διπλή εξεταστική Φεβρουαρίου 2019, του μαθήματος "Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις - Χαράξεις)" 4ου εξαμ. 04 Μαρτίου 2019