Συνεδριάσεις Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/scl/fo/z5sflsw345x256z7hcasx/h?dl=0&rlkey=w82n9qp82px0rsstp4hpv6d50

 

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 2023 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085) 

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τρίτη 14  Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 2023 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085) 

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 15:30 2023 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00 2023 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και ώρα 9:00 2023 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 στις 09:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 στις 14:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγω αδυναμίας συμμετοχής του  Προέδρου της Επιτροπής, για προσωπικούς λόγους. Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 στις 13:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 στις 9:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Δευτέρα 19 Σεμπτεμβρίου 2022 στις 9:00 έως 12:00, και - 14:00 έως 17:00  μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Παρασκευή 2 Σεμπτεμβρίου 2022 στις 10:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Πέμπτη 28 Ιουνίου 2022 στις 09:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης της  Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 στις 09:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης της (διευρυμένης) Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 στις 09:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085) 

Συνημμένα:
  1. η συνολική πρόταση για τις ροές του Τομέα Τοπογραφίας ΄(αρχείο Excel) και
  2. σύντομο σημείωμά του Προέδρου της Επιτροπής Καθηγητή κ. Α. Γεωργόπουλο
 

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Τετάρτη 12 Mαΐου 2021 στις 13:00μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (μετατέθηκε από 5/5/2021): Παρασκευή 7 Mαΐου 2021 στις 13:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 στις 09:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ κωδικός: 6nqb085)

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ: Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 στις 12:30 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ)

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ: Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 στις 12:00 μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ)

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ:Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 στις 09:30π.μ. μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ)

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ, εξ αναβολής:Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 στις 09:30π.μ. μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ)

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής ΠΠΣ: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 στις 09:30π.μ. μέσω της πλατφόρμας Teams (Επιτροπή ΠΠΣ ΣΑΤΜ) ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων

Προσχέδιο πρότασης αναμόρφωσης ΠΠΣ


ΠΕΜΠΤΗ 14/01/2021

Πρόσκληση


ΠΕΜΠΤΗ 04/02/2020
Πρόσκληση
ΠΕΜΠΤΗ 23/01/2020
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 12/12/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 14/11/2019
Πρόσκληση

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/06/2019
Πρόσκληση

ΤΡΙΤΗ 11/06/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 23/05/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 18/04/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 28/03/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 07/03/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 28/02/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 21/02/2019
Πρόσκληση

ΠΕΜΠΤΗ 31/01/2019
πρόσκληση: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΑΤΜ, κ. Α. Γεωργόπουλος καλεί σε συνεδρίαση την Επιτροπή, την Πέμπτη 31/1/2019 στις 9:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής κτήριο ΒΕΗ ισόγειο.
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 24/01/2019
πρόσκληση 
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 10/01/2019
πρόσκληση 
πρακτικά

ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018
πρόσκληση
πρακτικά