Υποτροφίες

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Ανακοίνωση απάφασης Συγκλήτου για την ορθή επανάληψη του δικαιούχου της Σχολής Α.Τ.Μ.-Μ.Γ. για το βραβείο "ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ" έτους 2023 24/05/2024
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την προκήρυξη της "Παπασταυριδείου Υποτροφίας" έτους 2023 (Επαναπροκήρυξη βάσει τρίτης προϋπόθεσης) 14/05/2024
Ορθή Επανάληψη ανακοίνωσης-πρόσκλησης για τη βράβευση των πρωτευσάντων φοιτητών του ιδρύματος ακαδ. έτους 2023-2024 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαϊδη 01/05/2024
Ανακοίνωση απάφασης Συγκλήτου για την επίδοση των Βραβείων "ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973" και "ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ" έτους 2023 25/04/2024
Ανακοίνωση απάφασης Συγκλήτου για την επίδοση της Υποτροφίας "ΗΡΩ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ" για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2022 25/04/2024
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας ακαδ. έτος 2024 – 2025 24/04/2024
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την οικονομική ενίσχυση απο το κληροδότημα των "Υποτροφιών Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα" ακαδ. έτους 2023-2024 16/04/2024
Ανακοίνωση-Πρόσκληση του βραβείου στη Μνήμη του Καθηγητή "Ιωάννη Χατζοπούλου" ακαδ. έτους 2023-2024 09/04/2024
Προκήρυξη της υποτροφίας "στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών" για το ακαδ. έτος 2022-2023 04/04/2024
Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη προκήρυξη της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2023 04/04/2024