Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο- Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2022-2023

Η έναρξη των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022-23 θα γίνει, κανονικά, την Δευτέρα 3/10/2022.

Η έναρξη των μαθημάτων του 3ου, 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022-23, θα γίνει την Τρίτη 4/10/2022.

η έναρξη των παρακάτω μαθημάτων, θα γίνει από την Δευτέρα 10/10/2022:

* Μετρολογία Επιλογής (9ου εξαμήνου)

* Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Επιλογής (7ου εξαμήνου)

* Οικονομική Γεωγραφία Υποχρεωτικό κατεύθυνσης (7ου εξαμήνου)

* Κοινωνιολογία του Χώρου Υποχρεωτικό (5ο εξαμήνου)

* Διευθετήσεις Υδατορευμάτων (9ο εξαμήνου)

 

Τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022
Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων:Δευτέρα 11/10/2021
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2021-2022
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2020-2021
Η διεξαγωγή του υποχρεωτικού θερινού μαθήματος του 4ου εξαμήνου ακαδ.έτους 2020-2021, Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι (κωδ. μαθ. 6013), θα γίνει αμέσως μετά το πέρας της επαναληπτικής περιόδου εξετάσεων Σεπτεμβρίου  ακαδ.έτους 2020-2021
Οδηγός Σπουδών Ακαδ.Έτους 2020-2021

 Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Ακαδ.Έτους 2021-2022

Παρουσιάσεις της ΣΑΤΜ – ΜΓ για τα Μαθήματα Επιλογής και τις προσφερόμενες Εμβαθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών (ενημερωτικές συναντήσεις 21/12/2021, 11/01/2022 & 19/01/2022)

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ _Περιοχή Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις Ακαδ.Έτους 2020-2021

Παρουσίαση Τομέα Τοπογραφίας για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών

Παρουσίαση Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών

Παρουσίαση Τομέα Εργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών

 

Ακαδημαϊκά Ημερολόγια και Οδηγοί Σπουδών Παλαιοτέρων ετών

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2019-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2019-2020 (ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Χ.Ε.)

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ.Έτους 2019-2020

Οδηγός Σπουδών Ακαδ.Έτους 2019-2020

 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2018-2019

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2018-2019


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2017-20182021

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2017-2018


Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2016-2017

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2015-2016

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2014-2015

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

Τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2013-2014

Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

Τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2012-2013

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2011-2012

Πρόγραμμα σπουδών Ακαδ. Έτους 2011-2012

Τροποποιημένο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2011-2012

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2010-2011

Οδηγός Σπουδών Ακαδ. Έτους 2009-2010

Οδηγός Σπουδών στα Αγγλικά Ακαδ. Έτους 2009-2010

 

Ρυθμίσεις φοιτητών που ακολουθούσαν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών.