Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης που δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Η/Υ του ΕΜΠ με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

Πλοηγηθείτε στις διαθέσιμες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το αριστερό μενού.

Πληροφορίες Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τηλέφωνο: +30 210 772 2437, 2451

Ιστοσελίδα: http://www.central.ntua.gr

Χάρτης 1: http://map.ntua.gr

Χάρτης 2: