Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων Χειμερινών & Εαρινών Εξαμήνων

  • Παρακαλούνται οι φοιτητές να κοιτούν και τις ανακοινώσεις της Σχολής για τυχόν αλλαγές που προκύψουν
  • Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου

ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2023-2024

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024. H έναρξη των μαθημάτων των χειμερινών εξαμήνων για το ακαδ. έτος 2023-2024 θα γίνει, τη Δευτέρα 12/02/2024
2ο εξάμηνο ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (12/03/2024) 
4ο εξάμηνο ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (14/03/2024) 
6ο εξάμηνο ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (14/03/2024) 
8ο εξάμηνο ΜΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ (14/03/2024)
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024
H έναρξη των μαθημάτων των χειμερινών εξαμήνων για το ακαδ. έτος 2023-2024 θα γίνει, τη Δευτέρα 02/10/2023
1ο εξάμηνο 3η ανάρτηση (04/10/2023)
3ο εξάμηνο 3η ανάρτηση (04/10/2023)
5ο εξάμηνο 3η ανάρτηση (04/10/2023)
7ο εξάμηνο 5η ανάρτηση (18/04/2024) 
9ο εξάμηνο 6η ανάρτηση (30/10/2023)

ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2022-2023 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
H έναρξη των μαθημάτων των εαρινών εξαμήνων για το ακαδ. έτος 2022-2023 θα γίνει, τη Δευτέρα 13/02/2023
2ο Εξάμηνο
4ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2022-2023 

Η έναρξη των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022-23 θα γίνει, τη Δευτέρα 3/10/2022

Η έναρξη των μαθημάτων του 3ου, 5ου, 7ου και 9ου εξαμήνου για το ακαδ. έτος 2022-23, θα γίνει την Τρίτη 4/10/2022

Η έναρξη των παρακάτω μαθημάτων, θα γίνει από τη Δευτέρα 10/10/2022:
     Μετρολογία Επιλογής (9ου εξαμήνου)
     Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Επιλογής (7ου εξαμήνου)
     Οικονομική Γεωγραφία Υποχρεωτικό κατεύθυνσης (7ου εξαμήνου)
     Κοινωνιολογία του Χώρου Υποχρεωτικό (5ο εξαμήνου)
     Διευθετήσεις Υδατορευμάτων (9ο εξαμήνου)
1ο εξάμηνο 
3ο εξάμηνο
5ο εξάμηνο
7ο εξάμηνο  
9ο εξάμηνο 

ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2021-2022

Έναρξη Μαθημάτων: ΔΕΥΤΕΡΑ 28/02/2022 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022
2ο εξάμηνο 
4ο εξάμηνο 
6ο εξάμηνο 
8ο εξάμηνο 

Τα μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων ακαδ. έτους 2021-2022 του Ωρολογίου Προγράμματος, θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό ΦΕΚ 4406/24-09-2021) τηρώντας τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, που ορίζονται στην ΥΑ με αριθμό ΦΕΚ 4406/24-09-2021 και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Έναρξη Μαθημάτων: ΔΕΥΤΕΡΑ 11/10/2021 (29/9/2021απόφαση ΓΣ Σχολής)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ  ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022
1ο εξάμηνο 2η ανάρτηση (25/10/2021)
3ο εξάμηνο 4η ανάρτηση (05/11/2021)
5ο εξάμηνο 2η ανάρτηση (22/12/2021)
7ο εξάμηνο 3η ανάρτηση (15/04/2022)
9ο εξάμηνο 5η ανάρτηση (15/04/2022)

ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2020-2021

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ & ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2ου Εξαμήνου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ου Εξαμήνου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6ου Εξαμήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ" 6ου ΕΞΑΜ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6ου Εξαμήνου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 8ου Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2019-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

4η ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινων Εξαμήνων Ακαδ.΄Ετους 2019-2020 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (13/1 - 17/1/2020)

3η ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινων Εξαμήνων Ακαδ.΄Ετους 2019-2020 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (13/1 - 17/1/2020)

2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινων Εξαμήνων Ακαδ.΄Ετους 2019-2020 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (13/1 - 17/1/2020)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινων Εξαμήνων Ακαδ.΄Ετους 2019-2020 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (13/1 - 17/1/2020) 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2019-2020

Ανακοινώσεις Αλλαγών στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ" 1ου ΕΞΑΜ., ΣΤΟ ΩΡΟΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ" 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ου & 9ου ΕΞΑΜ., ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μόνο για Τρίτη 1/10/2019 για τα μαθήματα Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις του 1ου εξαμήνου και Φυσική ΙΙ του 3ου εξαμήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ" 9ου ΕΞΑΜ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/10/2019

Ανακοίνωση αλλαγών σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων Χ.Ε. (5ου, 7ου & 9ου), ακαδ. έτους 2019-2020

Ανακοίνωση αλλαγής ημέρας και ώρας διεξαγωγής των μαθημάτων "Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου" τους 5ου εξαμήνου & "Οικονομική Γεωγραφία" του 7ου εξαμήνου

Ανακοίνωση αλλαγής ημέρας και ώρας διεξαγωγής του μαθήματος "Γενιική Γεωλογία" 1ου εξαμ. ακαδ. έτους 2019-2020


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2019-2020


Για την ανάγνωση των προγραμμάτων χρειάζεστε το Adobe Reader.

get adobe reader