Επιτροπές

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Κληροδοτημάτων

Ε. Δημοπούλου (τακτικό μέλος)

Α. Στρατηγέα (αναπλ.μέλος)

 • Βασικής `Έρευνας

Μ. Τσακίρη (τακτικό μέλος)

Κ. Κεπαπτσόγλου (αναπλ.μέλος)

 • Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ποιότητας Ζωής

Μ. Παπαδοπούλου (τακτικό μέλος)

Β. Γκίκας (αναπλ.μέλος)

 • Διαχείρισης και Αξιοποίησης των διαθεσίμων του Ιδρύματος:

Γ. Πανταζής (τακτικό μέλος)

Ο. Αραμπατζή (αναπλ.μέλος)

 • Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο

Β. Τσιχριντζής (τακτικό μέλος)

Ε. Δημοπούλου (αναπλ.μέλος)

 • Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΜΠ

Μ. Παπαδοπούλου (τακτικό μέλος)

Μ. Κόκλα (αναπλ.μέλος)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Προπτυχιακών Σπουδών

Χ. Πότσιου (τακτικό μέλος)

Γ. Πανταζής (αναπλ.μέλος)

 • Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μ. Κάβουρας (τακτικό μέλος)

Β. Τσιχριντζής (αναπλ.μέλος)

 • Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Β. Καραθανάση (τακτικό μέλος)

Ι. Σπυροπούλου (αναπλ.μέλος)

 • Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων

Κ. Κεπαπτσόγλου (τακτικό μέλος)

Μ. Καττής (αναπλ.μέλος)

 • Βιβλιοθήκης

Μ. Τσακίρη (τακτικό μέλος)

Β. Καραθανάση (αναπλ.μέλος)

 • Η/Υ και Δικτύων

Β. Βεσκούκης (τακτικό μέλος)

Ν. Δουλάμης (αναπλ.μέλος)

 • Θεσμών και Στρατηγικής

Μ. Κάβουρας (τακτικό μέλος)

Α. Στρατηγέα (αναπλ.μέλος)

 • Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων

Γ. Πάνου (τακτικό μέλος)

Μ. Κόκλα (αναπλ.μέλος)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προπτυχιακών Σπουδών

Γ. Πανταζής

Β. Γκίκας

Β. Καραθανάση

Χ. Πότσιου

Α. Σκοπελίτη

Ν. Δουλάμης

Θ. Χατζηχρήστος

Ι. Σπυροπούλου

Β. Τσιχριντζής

Λ. Στάμου

Ε. Ζαχαρής

 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Β. Τσιχριντζής

Α. Δουλάμης

Μ. Κάβουρας

Μ. Παπαδοπούλου

Β. Καραθανάση

Κ. Κεπαπτζόγλου

Α. Δάρρα

Ν. Τζελέπης

Ε. Ζαχαρής

 

Ανταλλαγών και Διεθνών Σχέσεων (ERASMUS)

Μ. Κάβουρας

Μ. Παπαδοπούλου

Ε. Δημοπούλου

 

Πρακτικής (ERASMUS)

Μ. Κάβουρας

Μ. Παπαδοπούλου

Ε. Δημοπούλου

 

Υποτροφιών

Ι. Σπυροπούλου

Ν. Δουλάμης

Θ. Χατζηχρήστος

 

Συντήρησης και Ασφάλειας Κτηρίων – Υπεύθυνοι για την ασφάλεια και υγεία της εργασίας (08/10/2018)

AToμέας

Εργ. Ανώτ. Γεωδαισίας

Κ. Ραπτάκης 

Eργ. Γεν. Γεωδαισίας

Δ. Τσίνης

Εργ.Τηλεπισκόπησης

Χ. Ιωσηφίδης

Εργ. Φωτ/τρίας
Α. Λαμπρόπουλος

Eργ. Χαρτ/φίας

Ν. Τζελέπης

Κέντρο Δορ. Διονύσου

Ι. Γαλανής

Β’ Τομέας

Εργ. Γεωγραφίας

Κ. Κασσιού

Εργ. Φυσ. Γεωγρ. & Περιβαλλοντικών Επιπτ.

Α. Λέκκα

Γ΄ Τομέας

Εργ. Εγγειοβελτ. Έργων & Διαχ. Υδατ. Πόρων
Χ. Βαγγέλης

Εργ. Δομικής Μηχ. & Στοιχ. Τεχν. Έργων

Ν. Καττής

Εργ. Συγκοινωνιακής Τεχνικής

Κ. Κεπαπτσόγλου

 

Επιτροπή Συντήρησης Κτηρίων

Β. Τσιχριντζής

Κ. Κεπαπτσόγλου

Μ. Καττής

 

Επιτροπή Παροχής Α’ Βοηθειών

Κ. Κεπαπτσόγλου

Μ. Κόκλα

Α. Ζησόπουλος

Λ. Πατσιαμάνη

Δ. Τσίνη

Δ. Τσίνη

 

Υπεύθυνος παραλαβής των εργασιών συντήρησης της ΣΑΤΜ (22/02/2018)

Β. Τσιχριντζής

 

Εκπρόσωπος Σχολής στην Επιτροπή Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΙΛ) (10/10/2019)

Τακτικό μέλος:

Χ. Ιωαννίδης

Αναπληρωματικό μέλος.:

Β. Γκίκας

 

Ε.Α.ΔΙ.Π. ΕΜΠ για 2018-2020 (05/02/2018)

Τακτικό μέλος:

Ε. Δημοπούλου

Αναπληρωματικό μέλος.:

Χ. Πότσιου

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) για την εσωτερική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της

Μ. Παπαδοπούλου

Β. Τσιχριντζής

Χ. Πότσιου

Θ. Χατζηχρήστος

Ι. Σπυροπούλου

 

Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια οργάνων, αναλώσιμων και πάσης φύσεως υλικών και γενικών υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις από του ποσού των 2.500,00€ έως 20.000,00€ (ΕΛΚΕ) (15/07/2019)

Τακτικά μέλη:

Β. Γκίκας (Πρόεδρος)

Ι. Σπυροπούλου

Α. Δουλάμης

Αναπληρωματικά μέλη:

Γ. Πανταζής

Μ. Πατεράκη

Σ. Σοϊλέ

 

 ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι ορισμένες Επιτροπές κατά το ακαδ. έτος 2023-24

 

Παραλαβής Οργάνων, Αναλωσίμων και Παροχής Υπηρεσιών ΣΑΤΜ-ΜΓ

Τακτικά μέλη:

Β. Γκίκας (Πρόεδρος)

Ι. Σπυροπούλου

Α. Δουλάμης

Αναπληρωματικά μέλη:

Γ. Πανταζής

Μ. Πατεράκη

Σ. Σοϊλέ

 

Παρακολούθησης Καθαριότητας των κτιρίων της ομάδας 1

Τακτικά μέλη:

Β. Τσιχριντζής, ΔΕΠ Σ.Α.Τ.Μ.-Μ.Γ. (Πρόεδρος)

Ε. Βουγιούκας, ΔΕΠ Σ.Π.Μ.

Γ. Πηνιώτης, ΕΔΙΠ Σ.Α.Τ.Μ.-Μ.Γ. (Γραμματέας)

Αναπληρωματικά μέλη:

Α. Σέξτος, ΔΕΠ Σ.Π.Μ.

Α. Ζερβός, ΔΕΠ Σ.Π.Μ.

Κ. Αθανασόπουλος, ΕΔΙΠ Σ.Α.Τ.Μ.-Μ.Γ.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ

 

Εκπρόσωποι για τις ομάδες εργασίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Μ. Κάβουρας

Γ. Πανταζής

Αναπληρωματικά μέλη:

Α. Στρατηγέα

Χ. Πότσιου

 

Εκπρόσωποι στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Μ. Παπαδοπούλου

Αναπληρωματικό μέλος:

Χ. Βαγγέλης

 

Oρισμός Επιστημονικής Επιτροπής ηλεκτρονικού εκδιδόμενου περιοδικού «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ»

Α. Σκοπελίτη

 

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Πυροσβεστών (2023-24)

Μ. Κάβουρας

Β. Βεσκούκης