Επιτροπές

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Κληροδοτημάτων

Ε. Δημοπούλου (τακτικό μέλος)

Α. Στρατηγέα (αναπλ.μέλος)

 • Βασικής `Έρευνας

Μ. Τσακίρη (τακτικό μέλος)

Κ. Κεπαπτσόγλου (αναπλ.μέλος)

 • Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και Ποιότητας Ζωής

Μ. Παπαδοπούλου (τακτικό μέλος)

Β. Γκίκας (αναπλ.μέλος)

 • Διαχείρισης και Αξιοποίησης των διαθεσίμων του Ιδρύματος:

Γ. Πανταζής (τακτικό μέλος)

Ο. Αραμπατζή (αναπλ.μέλος)

 • Σύνδεσης του ΕΜΠ με το Μέτσοβο

Β. Τσιχριντζής (τακτικό μέλος)

Γ. Φώτης (αναπλ.μέλος)

 • Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΜΠ

Μ. Παπαδοπούλου (τακτικό μέλος)

Μ. Κόκλα (αναπλ.μέλος)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 • Προπτυχιακών Σπουδών

Α. Γεωργόπουλος (τακτικό μέλος)

Β. Νάκος (αναπλ.μέλος)

 • Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δ. Αργιαλάς (τακτικό μέλος)

Γ. Φώτης (αναπλ.μέλος)

 • Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Ι. Σπυροπούλου (τακτικό μέλος)

Β. Καραθανάση (αναπλ.μέλος)

 • Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων

Μ. Καττής (τακτικό μέλος)

Ε. Άγα (αναπλ.μέλος)

 • Βιβλιοθήκης

Μ. Τσακίρη (τακτικό μέλος)

Β. Καραθανάση (αναπλ.μέλος)

 • Η/Υ και Δικτύων

Β. Βεσκούκης (τακτικό μέλος)

Ν. Δουλάμης (αναπλ.μέλος)

 • Θεσμών και Στρατηγικής

Α. Γεωργόπουλος (τακτικό μέλος)

Α. Στρατηγέα (αναπλ.μέλος)

 • Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων

Κ. Κεπαπτσόγλου (τακτικό μέλος)

Κ. Καράντζαλος (αναπλ.μέλος)

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προπτυχιακών Σπουδών

Α. Γεωργόπουλος

Β. Γκίκας

Κ. Καράντζαλος

Χ. Πότσιου

Β. Βεσκούκης

Α. Στρατηγέα

Γ. Φώτης

Ι. Σπυροπούλου

Β. Τσιχριντζής

 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δ. Αργιαλάς

Α. Δουλάμης

Γ. Πανταζής

Γ. Φώτης

Κ. Κεπαπτζόγλου

 

Ανταλλαγών και Διεθνών Σχέσεων (ERASMUS)

Α. Γεωργόπουλος

Β. Τσιχριντζής

Γ. Φώτης

 

Υποτροφιών

Ι. Σπυροπούλου

Α. Στρατηγέα

Κ. Καράντζαλος

 

Συντήρησης και Ασφάλειας Κτηρίων – Υπεύθυνοι για την ασφάλεια και υγεία της εργασίας (08/10/2018)

AToμέας

Εργ. Ανώτ. Γεωδαισίας

Κ. Ραπτάκης 

Eργ. Γεν. Γεωδαισίας

Δ. Τσίνης

Εργ.Τηλεπισκόπησης

Χ. Ιωσηφίδης

Εργ. Φωτ/τρίας
Α. Λαμπρόπουλος

Eργ. Χαρτ/φίας

Ν. Τζελέπης

Κέντρο Δορ. Διονύσου

Ι. Γαλανής

Β’ Τομέας

Εργ. Γεωγραφίας

Κ. Κασσιού

Εργ. Φυσ. Γεωγρ. & Περιβαλλοντικών Επιπτ.

Α. Λέκκα

Γ΄ Τομέας

Εργ. Εγγειοβελτ. Έργων & Διαχ. Υδατ. Πόρων
Χ. Βαγγέλης

Εργ. Δομικής Μηχ. & Στοιχ. Τεχν. Έργων

Ν. Καττής

Εργ. Συγκοινωνιακής Τεχνικής

Κ. Κεπαπτσόγλου

 

Επιτροπή Συντήρησης Κτηρίων

Β. Τσιχριντζής

Γ. Γεωργόπουλος

Μ. Καττής

 

Επιτροπή Παροχής Α’ Βοηθειών

Α. Ζησόπουλος

Λ. Πατσιαμάνη

Κ. Τζιγάνης

Δ. Τσίνη

 

Υπεύθυνος παραλαβής των εργασιών συντήρησης της ΣΑΤΜ (22/02/2018)

Β. Τσιχριντζής

 

Εκπρόσωπος Σχολής στην Επιτροπή Ειδικού Λογαριασμού (ΕΔΕΙΛ) (10/10/2019)

Τακτικό μέλος:

Χ. Ιωαννίδης

Αναπληρωματικό μέλος.:

Α. Γεωργόπουλος

 

Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ (05/02/2018)

Τακτικά μέλη:

Μ. Τσακίρη

Α. Στρατηγέα

Αναπληρωματικά μέλη.:

Γ. Φώτης

Α. Γεωργόπουλος

 

Ε.Α.ΔΙ.Π. ΕΜΠ για 2018-2020 (05/02/2018)

Τακτικό μέλος:

Ε. Δημοπούλου

Αναπληρωματικό μέλος.:

Χ. Πότσιου

 

Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια οργάνων, αναλώσιμων και πάσης φύσεως υλικών και γενικών υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις από του ποσού των 2.500,00€ έως 20.000,00€ (ΕΛΚΕ) (15/07/2019)

Τακτικά μέλη:

Μ. Τσακίρη (Πρόεδρος)

Μ. Παπαδοπούλου

Κ. Κεπαπτσόγλου

Αναπληρωματικά μέλη:

Β. Γκίκας

Α. Στρατηγέα

Σ. Σοϊλέ

 

Επιτροπή για την έκδοση Τιμητικού Τόμου αφιερωμένου στην εκλιπούσα Καθηγήτρια Ε. Λάμπρου (25/09/2019)

Γ. Πανταζής

Α. Γεωργόπουλος

Δ. Αργιαλάς

Μ. Κόκλα

Ν. Κανελλόπουλος (Υ.Δ.)

 

Υπεύθυνος Πολιτικής Άμυνας ΣΑΤΜ (28/06/2017)

Τακτικό μέλος:

Σ. Δογγούρης (Επιστ. Συνεργάτης)

Αναπληρωματικό μέλος:

Δ. Πουρναράς (Επιστ. Συνεργάτης)

 

 ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι ορισμένες Επιτροπές κατά το ακαδ. έτος 19-20

 

Παραλαβής Οργάνων, Αναλωσίμων και Παροχής Υπηρεσιών ΣΑΤΜ

Τακτικά μέλη:

Μ. Τσακίρη (Πρόεδρος)

Μ. Παπαδοπούλου

Κ. Κεπαπτσόγλου

Αναπληρωματικά μέλη:

Β. Γκίκας

Α. Στρατηγέα

Σ. Σοϊλέ

 

Παρακολούθησης Καθαριότητας των κτιρίων της ομάδας 1

Τακτικά μέλη:

Β. Τσουκαλά, ΔΕΠ Σ.Π.Μ.

Ι. Μαντζιάρας, ΕΔΙΠ Σ.Π.Μ.

Ε. Γκιόκα, ΙΔΑΧ Σ.Π.Μ.

Αναπληρωματικά μέλη:

Β. Βεσκούκης, ΔΕΠ Σ.Α.Τ.Μ.

Θ. Καρλατήρα, ΙΔΑΧ Σ.Α.Τ.Μ.

Π. Κώτση, ΙΔΑΧ Σ.Α.Τ.Μ.

 

Διενέργεια Διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Τακτικά μέλη:

Ν. Δουλάμης, ΔΕΠ Σ.Α.Τ.Μ. (Πρόεδρος)

Αναπληρωματικά μέλη:

Ε. Δημοπούλου, ΔΕΠ Σ.Α.Τ.Μ. (Αν. Προέδρος)

 

Καταστροφής, διαγραφής οργάνων και άχρηστου υλικού για όλες τις Σχολές και Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος

Δεν έχει ορισθεί μέλος της Σχολής μας

 

Διενέργεια Διαγωνισμών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Τακτικά μέλη:

Ο. Αραμπατζή, ΔΕΠ Σ.Α.Τ.Μ.

 

Διενέργεια Διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Τακτικά μέλη:

Γ. Πανταζής, ΔΕΠ Σ.Α.Τ.Μ. (Πρόεδρος)

 • Ενστάσεων

Αναπληρωματικά μέλη:

Γ. Φώτης, ΔΕΠ Σ.Α.Τ.Μ. (Αν. Προέδρος)

 

Παραλαβής καυσίμων, συντήρησης – τεχνικής επιθεώρησης και προμήθειας υλικού για τα οχήματα του Ιδρύματος

Δεν έχει ορισθεί μέλος της Σχολής μας

 

Διενέργεια Διαγωνισμών για την εκμίσθωση ακινήτων εκ των Κληροδοτημάτων

Τακτικά μέλη:

Α. Δουλάμης, ΔΕΠ Σ.Α.Τ.Μ.

 

Διενέργεια Διαγωνισμών για την εκμίσθωση κυλικείων και καταστημάτων του ΕΜΠ

Τακτικά μέλη:

Α. Μίσσα, ΙΔΑΧ Σ.Α.Τ.Μ. (Γραμματέας)

 

Τεχνικών Έργων στους χώρους του Ιδρύματος

Τακτικά μέλη:

Γ. Κουτσιούρη, ΙΔΑΧ Σ.Α.Τ.Μ.

Χ. Καρύδη, ΙΔΑΧ Σ.Α.Τ.Μ. (Γραμματέας)

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΣΑΤΜ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ

 

Εκπρόσωποι για τις ομάδες εργασίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Β. Ψαριανός

Γ. Πανταζής

Αναπληρωματικά μέλη:

Α. Στρατηγέα

Χ. Πότσιου

 

Εκπρόσωπος για τη Κεντρ. Επιτρ. Εξετ. Μετεγγραφών. Εξωτ. (ΚΕΕΜΕ)

Γ. Γεωργόπουλος

 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι της Σ.Α.Τ.Μ. στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (09/02/2017)

Β. Γκίκας

Α. Στρατηγέα

Κ. Κεπαπτσόγλου

 

Εκπρόσωποι στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Μ. Παπαδοπούλου

Αναπληρωματικό μέλος:

Κ. Καράντζαλος

 

Oρισμός Επιστημονικής Επιτροπής ηλεκτρονικού εκδιδόμενου περιοδικού «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ»

Μ. Τσακίρη

 

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Πυροσβεστών (13/05/2019)

Μ. Κάβουρας

Γ. Φώτης

 

Ορισμός μελών για την προβολή και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Σχολής

Χ. Πότσιου

Α. Στρατηγέα

Μ. Τσακίρη

Δ. Παπακωνσταντίνου

Θ. Κρεμιζή