Σύνδεσμοι

  • Επαγγελματικοί Φορείς

         Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

         Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

         Ελληνικό Κτηματολόγιο

 

  • Διεθνείς Επιστημονικοί Φορείς

          International Federation of Surveyors (FIG)

          Internatioanal Association of Geodesy (IAG)

          International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 

          United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

          UN-GGIM