Ιστορική Αναδρομή

Video παρουσίασης της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ)

Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) ιδρύθηκε το 1917 με την επωνυμία «Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών». Το 1930 η φοίτηση, που μέχρι τότε ήταν 3ετής, έγινε 4ετής και η σχολή ονομάστηκε «Ανωτάτη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών». Κύριος εμπνευστής της ιδέας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών καθώς και των αλλαγών του 1930 ήταν ο Καθηγητής Δημήτριος Λαμπαδάριος, Ακαδημαϊκός και Πρύτανης του ΕΜΠ (1928-1933), βασικός Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής για πολλά χρόνια. Το όνομά του φέρει και το αρχικό κτίριο της Σχολής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το 1974, επί κοσμητείας του Καθηγητή (σήμερα Ομότιμου Καθηγητή) Γεώργιου Βέη, ο οποίος συνετέλεσε ουσιαστικά στην εξέλιξη της Σχολής, η διάρκεια φοίτησης αυξήθηκε στα πέντε χρόνια. Το 2001 η ΣΑΤΜ σε αναγνώριση του συνόλου της προσφοράς του Ομότιμου Καθηγητή κ. Γ. Βέη στη Σχολή και στο ΕΜΠ, μετά από ομόφωνη απόφαση της Σχολής και επικύρωσή της από την Σύγκλητο ονόμασε το ΒΔ κτήριο του συγκροτήματος της ΣΑΤΜ σε κτήριο Βέη.

Από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου-Πλαίσιου για τα ΑΕΙ το 1982, η Σχολή μετονομάστηκε σε "Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών". Η Σύγκλητος στην συνεδρίαση της 08/02/2002 αποφάσισε την επαναφορά του τίτλου της Σχολής στα μετονομασθέντα με τον Ν.1268/82 Τμήματα του ΕΜΠ χωρίς ουδεμία αλλαγή στην υφιστάμενη δομή και λειτουργία.

Τον Ιούλιο 2020 η Σύγκλητος του ΕΜΠ αποφάσισε, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση της Σχολής, τη μετονομασία της σε «Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής», ώστε ο τίτλος να αντικατοπτρίζει πλήρως το σύγχρονο περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων της. Αναμένεται, στο αμέσως προσεχές διάστημα, η δημοσίευση της σχετικής απόφασης σε ΦΕΚ, ώστε να αποτελέσει τον νέο επίσημο τίτλο της Σχολής.

Η μετονομασία της Σχολής ισχύει από τις 3 Ιουνίου 2021 (η σχετική Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2348Β'/3-6-2021).

Labadario 2

 

Το 2017 η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της (1917). Το εορταστικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το διάστημα 11-13 Οκτωβρίου 2017.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Σ.Α.Τ.Μ.


Από το 1982 διετέλεσαν Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι οι Καθηγητές:

Περίοδος

Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

1983-1984

Δ-Δ. Μπαλοδήμος


1984-1986

Δ-Δ. Μπαλοδήμος


1986-1988

Δ-Δ. Μπαλοδήμος

Ε. Μαρκέτος

1988-1990

Κ. Κουτσόπουλος

Γ. Βέης

1990-1992

Χ. Μπιλλήρης

Κ. Κουτσόπουλος

1992-1994

Χ. Μπιλλήρης

Γ. Βέης

1994-1996

Δ-Δ. Μπαλοδήμος

Γ. Βέης

1996-1998

Δ-Δ. Μπαλοδήμος

Χ. Μπιλλήρης

1998-2000

A.-M. Μπαλοδήμου

Α. Γεωργόπουλος

2000-2002

A.-M. Μπαλοδήμου

Α. Γεωργόπουλος

2002-2004

Α. Γεωργόπουλος

Λ. Τσούλος

2004-2006

Α. Γεωργόπουλος

Λ. Τσούλος

2006-2008

Μ. Κάβουρας

Ρ. Κορακίτης

2008-2010

Μ. Κάβουρας Ρ. Κορακίτης

2010-2012

Α. Σιόλας Δ. Παραδείσης

2012-2014

Α. Σιόλας Δ. Παραδείσης

Από το 2012 διετέλεσαν Κοσμήτορες οι Καθηγητές:

Περίοδος Κοσμήτορας
2012-2014  Α. Σιόλας
2014-2018 Μ. Κάβουρας
2018-σήμερα Χ. Ιωαννίδης