Χορήγηση ΠΑΣΟ

Ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου - ΠΑΣΟ

Ανακοίνωση Πρυτανείας σχετικά με την υπηρεσία έκδοσης δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο)


Απώλεια ΠΑΣΟ

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του ΠΑΣΟ θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και να ζητήσετε επανέκδοση του δελτίου συμπληρώνοντας την κατάλληλη αίτηση. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης ΠΑΣΟ επαναλαμβάνεται από την αρχή.

Αίτηση απώλειας ΠΑΣΟ: Έγγραφο Pdf - Έγγραφο Word (χρειάζεται να προσκομίσετε και αντίστοιχη αίτηση από την αστυνομία)