Ηλεκτρονικά Έντυπα Προσωπικού

Έντυπα μελών ΔΕΠ

Για χρήση στο εσωτερικό

Έντυπο χορήγησης άδειας για χρήση στο εσωτερικό (pdf) (word)

Πίνακας Εκκαθάρισης Εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό (pdf) (word)

Για χρήση στο εξωτερικό

Έντυπο χορήγησης άδειας για χρήση στο εξωτερικό (pdf) (word)

Πίνακας Εκκαθάρισης Εξόδων μετακίνησης στο εξωτερικό (pdf) (word)


 Έντυπα Ε.ΔΙ.Π.

Έντυπο χορήγησης άδειας για χρήση στο εσωτερικό (pdf) (word)

Έντυπο χορήγησης άδειας για χρήση στο εξωτερικό (pdf) (word)


 Έντυπα Ε.Τ.Ε.Π.

Έντυπο χορήγησης άδειας για χρήση στο εσωτερικό (pdf) (word)

Έντυπο χορήγησης άδειας για χρήση στο εξωτερικό (pdf) (word)