Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της ΥΔ Β. Κρομμύδα 22/05/2024
Ημερίδα Προβολής Δράσεων Διεθνοποίησης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ – Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 14/05/2024
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Α. Κοψιδά 26/03/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 19/03/2024
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Μ. Παρασκευά 12/03/2024
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβή στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (περίοδος Μαρτίου 2024) 04/03/2024
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Γ. Κοψιαύτη 03/01/2024
Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του έτους 2022 και Διδακτορικών Διπλωμάτων του έτους 2022 05/12/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δρ Δημήτριου Τίγκα 23/11/2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Π. Τζούρα 20/11/2023