Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Γ. Χρονόπουλου 27 Μαΐου 2023
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού 25 Μαΐου 2023
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Τοπογραφίας 24 Μαΐου 2023
Πρόγραμμα Ετήσιων Παρουσιάσεων Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης 22 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ξάνθου Παπανικολάου 10 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Γ. Παυλίδη 04 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Ιωάννη Μαρακάκη 03 Μαΐου 2023
Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. Αυγής Βάσση 25 Απριλίου 2023
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. Π. Μιχαλόπουλου 20 Απριλίου 2023
Πρόσκληση για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Ι. Καββάδα 21 Μαρτίου 2023