Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)

Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Networks - VPN) προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΕΜΠ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω τρίτων δικτύων να αποκτήσουν πρόσβαση με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ιδρύματος και στις υπηρεσίες του.

Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού για VPN και περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ.