Φυσιογνωμία της Σχολής

"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030"

ΕΓΚΡΙΣΗ Γενικής Συνέλευσης Σχολής 30/05/2019: "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030" 

ΑΝΟΙΧΤΗ Γενική Συνέλευση της Σχολής την Πέμπτη 30/05/2019, με θέμα συζήτησης το ΤΕΛΙΚΟ κείμενο "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΑΤΜ - GEOSPATIAL 2030"