Κεντρική Βιβλιοθήκη

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος εξυπηρετεί το διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές του Ε.Μ.Π. και πολλούς τεχνικούς επιστήμονες και φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι.

Μέσω της υπηρεσίας που παρέχεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι δυνατή η ηλεκτρονική αναζήτηση συγγραμμάτων.

Μετάβαση στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.