Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΣΑΤΜ και ΓΥΣ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΑΤΜ και ΓΥΣ

 Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 υπογράφηκε, στις εγκαταστάσεις της ΓΥΣ, «Μνημόνιο Συνεργασίας» μεταξύ της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ (ΣΑΤΜ) και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ http://www.gys.gr/), που αφορά σε κοινά επιστημονικά και εκπαιδευτικά  θέματα των επιστημών του Τοπογράφου Μηχανικού.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας έγινε εκ μέρους της ΣΑΤΜ από τον Καθηγητή  Χαράλαμπο Ιωαννίδη, Κοσμήτορα της Σχολής, και εκ μέρους της ΓΥΣ από τον Συνταγματάρχη (Γ) Βαρδή Καγιαδάκη, Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Τη ΣΑΤΜ εκπροσώπησαν, επίσης, οι Καθηγητές Βασίλειος Γκίκας, Μαρία Τσακίρη και Βασίλειος Ψαριανός.

Η εγκριτική απόφαση για το Μνημόνιο Συνεργασίας είχε ληφθεί, από την Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ, στις 21 Ιουνίου 2018.

 Μνημόνιο ΓΥΣ 1Μνημόνιο ΓΥΣ 2Μνημόνιο ΓΥΣ 6Μνημόνιο ΓΥΣ 8Μνημόνιο ΓΥΣ 9Μνημόνιο ΓΥΣ 10Μνημόνιο ΓΥΣ 11