ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκλέγονται οι παρακάτω:

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής η κα Σοϊλέ Σοφία και αναπληρωματική εκπρόσωπος η κα Καραμάνου Αλεξάνδρα (για το ακαδ. έτος 2020-2021).

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής ο κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος και αναπληρωματική εκπρόσωπος η κα Δάρρα Αθανασία (για το ακαδ. έτος 2020-2021).

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γ.Σ. του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Βαγγέλης Χαρίλαος και αναπληρωματικός εκπρόσωπος ο κ. Ψαρρόπουλος Πρόδρομος (για το ακαδ. έτος 2020-2021).