ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Σ.Α.Τ.Μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Σ.Α.Τ.Μ.

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωδαισίας του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», εκλέχτηκε για τριετή θητεία ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Πανταζής.

Πρακτικό Εκλογής