Πρόσκληση για διάλεξη ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία» (αριθμ. 52531, ΦΕΚ 107/25.01.2021, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ

Καλούνται οι υποψήφιοι της προκηρυχθείσας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δορυφορική Γεωδαισία» (αριθμ. 52531, ΦΕΚ 107/25.01.2021, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ, κ.κ.

 • Αθανάσιος Μαυροειδόπουλος με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ 64010 - 25/02/2021, κωδ. θέσης APP20301
 • Ελευθερία Μυλωνά με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 64075 28/02/2021, κωδ. θέσης APP20301
 • Γεώργιος Μαλαπέρδας με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 64162 02/03/2021, κωδ. θέσης APP20301
 • Μιλτιάδης Χατζηνίκος με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 65927 17/04/2021, κωδ. θέσης APP20301
 • Δημήτριος Αναστασίου με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 65987 19/04/2021, κωδ. θέσης APP20301
 • Νικόλαος Σβήγκας με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 66014 20/04/2021, κωδ. θέσης APP20301
 • Παναγιώτης Ψιμούλης με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 66089 22/04/2021, κωδ. θέσης APP20301
 • Ευάγγελος Ρούσσος με κωδ. υποψ. ΑΠΕΛΑ - 66124 22/04/2021, κωδ. θέσης APP20301

να πραγματοποιήσουν ανοιχτή διάλεξη σε δύο τμήματα, διάρκειας 20 λεπτών έκαστο κατ’ ανώτατο όριο, ως εξής.  Το 1ο τμήμα θα διεξαχθεί αποκλειστικά υπό τη μορφή προπτυχιακού μαθήματος με αντικείμενο «Τεχνικές επίλυσης βάσης GNSS στατικού εντοπισμού».  Το 2ο τμήμα θα διεξαχθεί υπό μορφή ερευνητικού σεμιναρίου με αντικείμενο «Εξέλιξη και συμβολή της δορυφορικής γεωδαισίας στις γεωεπιστήμες». Η συνολική διάρκεια της διάλεξης θα είναι 40 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο.  Στη συνέχεια, προνοείται επιπλέον χρόνος 10 λεπτών για ερωτήσεις.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 από τις 09.00 πμ (ώρα Ελλάδας) ενώπιον του εκλεκτορικού σώματος και του προσωπικού της ΣΑΤΜ-ΜΓ σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

 1. Αθανάσιος Μαυροειδόπουλος, ώρα 09.00 π.μ
 2. Ελευθερία Μυλωνά, ώρα 09.50 π.μ
 3. Γεώργιος Μαλαπέρδας, ώρα 10.40 π.μ
 4. Μιλτιάδης Χατζηνίκος, ώρα 11.30 π.μ
 5. Δημήτριος Αναστασίου ς, ώρα 12.20 μ.μ
 6. Νικόλαος Σβήγκας, ώρα 13.10 μ.μ
 7. Παναγιώτης Ψιμούλης, ώρα 14.00 μ.μ
 8. Ευάγγελος Ρούσσος, ώρα 14.50 μ.μ

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης WebEx (CISCO). Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη ακολουθεί:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mfbfc2f071f66c551ccb2e8f9d4f0580d

Κωδικός πρόσβασης: WjMRp8Fjw37

Η τριμελής εισηγητική επιτροπή
Β.Γκίκας, Μ.Τσακίρη, Μ.Γιαννίου