Κατατακτήριες Εξετάσεις

Τίτλος Ημερομηνία Μεταβολής
Ολοκληρωση εγγραφής κατασσομένων φοιτητών για το ακαδ. έτος 2016-2017 27 Ιανουαρίου 2017
Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017 19 Δεκεμβρίου 2016
Τρόπος Διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2016-2017 01 Δεκεμβρίου 2016
Πρόγραμμα εξετάσεων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017 30 Νοεμβρίου 2016
Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2016-2017 14 Απριλίου 2016
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2015-2016 02 Δεκεμβρίου 2015
Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2015-2016 20 Νοεμβρίου 2015
Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2014-2015 01 Δεκεμβρίου 2014
Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ΓΥΣ ακαδ. έτους 2014-2015 01 Δεκεμβρίου 2014
Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ & ΤΕΙ ακαδ. έτους 2014-2015 01 Δεκεμβρίου 2014