Ανακοίνωση - Πρόσκληση προκήρυξης της Υποτροφίας "ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ", για το ακαδ. έτος 2018-2019

Ανακοίνωση - Πρόσκληση προκήρυξης της Υποτροφίας "ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ", για το ακαδ. έτος 2018-2019

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εν λόγω υποτροφία πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα

Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΜΠ (ισόγειο Θωμαϊδείου κτιρίου) μέχρι και τις 08/07/2019.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα διεκδίκησης της υποτροφίας.