Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2016-2017

Ωρολ. Πρόγραμμα 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 

Ωρολ. Πρόγραμμα 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

 Ωρολ. Πρόγραμμα 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Ωρολ. Πρόγραμμα 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Αλλαγή αιθουσών και ημέρας διδασκαλίας μαθημάτων "Ραδιομετρία και μικροκυματική τηλεπισκόπηση" 8ου και "θεματική Χαρτογραφία" 6ου εξαμήνου

Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Γεωδαιτική Αστρονομία" του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Αλλαγή αιθουσών διδασκαλίων των μαθημάτων του 8ου εξαμήνου "Εγγειοβελτιωτικα Έργα" & "Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση" για το ακαδ. 2016-2017

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 8ου εξαμήνου "Γεωγραφία των Μεταφορών", για το ακαδ. έτος 2016-2017