Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2016-2017

Ωρολ. Πρόγραμμα 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 

Ωρολ. Πρόγραμμα 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

 Ωρολ. Πρόγραμμα 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Ωρολ. Πρόγραμμα 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Αλλαγή ημερομηνίας διδασκαλίας του μαθήματος "Γεωδαιτική Αστρονομία" του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017

Σας ενημερώσουμε ότι λόγω των επί πτυχίω εξετάσεων που διεξάγονται την εβδομάδα από 20 έως 24/2/2017 :

  1. Την Δευτέρα 20/2/2017 το μάθημα του 4ου εξαμήνου "Γεωδαισία ΙΙΙ"  θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες Β1 & Α003
  2. Την Πέμπτη 23/2/2017 το μάθημα του 4ου εξαμήνου «Χαρτογραφία ΙΙ» θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες Β2 & Α003