Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2018-2019

Ωρολ. Πρόγραμμα 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019 2η Ανάρτηση (17/01/2019)

Ωρολ. Πρόγραμμα 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

Ωρολ. Πρόγραμμα 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019 3η Ανάρτηση (17/01/2019)

Ωρολ. Πρόγραμμα 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019

 

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2018-2019, η έναρξη των μαθημάτων είναι την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019