Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2017-2018

Ωρολ. Πρόγραμμα 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 (23-02-2018)

Ωρολ. Πρόγραμμα 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 (09-02-2018)

Ωρολ. Πρόγραμμα 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 (27-02-2018)

Ωρολ. Πρόγραμμα 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 (23-02-2018)

 

Σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018, η έναρξη των μαθημάτων είναι την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018