ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021

Ωρολ. Πρόγραμμα 1ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ωρολ. Πρόγραμμα 3ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (2η Ανάρτηση - 07/10/2020)

Ωρολ. Πρόγραμμα 5ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ωρολ. Πρόγραμμα 7ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (5η Ανάρτηση - 21/10/2020)

Ωρολ. Πρόγραμμα 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (2η Ανάρτηση - 07/10/2020)

  • Οι αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα σημειώνονται με κόκκινο

Τα μαθήματα σύμφωνα με το Ακαδημαίκό Ημερολόγιο αρχίζουν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020